Цени за индивидуално посещение:
Възрастни              18 лв. 
Деца до 14 год.     12 лв.

Приемаме карти Multi Sport. Регистрирането на посещение е само до обявения час за начало на практиката. След това посещението се заплаща съгласно обявените цени.

Предлагаме карти  Ришикеш – 110 лв. за 8 посещения до 60 дни от закупуването.

Запазването на място  е задължително.

Наем зала 60 лв. на започнат час.