Посетители на Йога клуб Ришикеш спазват следните противоепидемични мерки

а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
е) не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
ж) посетителите следват указанията на служителите;
з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
й) посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
м) при възможност посетителите плащат безкасово;
н) посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.