Цени за индивидуално посещение:
Възрастни              12 лв. 
Деца до 14 год.        8 лв.

Приемаме карти Multi Sport.

Предлагаме карти  Ришикеш – 72 лв. за 8 посещения до 60 дни от закупуването.

Запазването на място  е задължително.