Цени за индивидуално посещение:
Възрастни              12 лв.
Деца до 14 год.        8 лв.

Приемаме карти Multi Sport

Приемаме карти Аndjoy (Sodexo)

Запазването на място  е задължително.