Цени за индивидуално посещение:
Възрастни              15 лв. 
Деца до 14 год.      10 лв.

Приемаме карти Multi Sport. Регистрирането на посещение е само до обявения час за начало на практиката. След това посещението се заплаща съгласно обявените цени.

Предлагаме карти  Ришикеш – 72 лв. за 8 посещения до 60 дни от закупуването.

Запазването на място  е задължително.

Наем зала 50 лв. на започнат час.